Skip to main content

List in Swedish

Course codes are links to either course pages in Lubas or syllabi at LTH.

Arkeologi och antikens historia

  Central

  • ARKN09: Digital arkeologi, GIS i arkeologi (15 hp, Avancerad nivå)
  • ARKN10: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi (15 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • ARKN15: Fältarkeologi i teori och praktik (30 hp, Avancerad nivå)

Arkitektur

  Liten andel

  • AADA25: Digitala verktyg 6 (2 hp, Grundnivå)

Arkivvetenskap

  Perifer

  • ABMA15: Fysiska och digitala arkiv (15 hp, Grundnivå)

Astronomi

  Central

  • ASTM22: Beräkningsastrofysik (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • ASTM13: Dynamisk astronomi (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • ASTM21: Statistiska verktyg i astrofysiken (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • ASTA33: Galaxer och kosmologi (7,5 hp, Grundnivå)

Bioinformatik

  Central

  • BINP11: Bioinformatik och sekvensanalys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • BINP16: Programmering i Python (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • BINP28: DNA-sekvenseringsinformatik I (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • BINP29: DNA-sekvenseringsinformatik II (7,5 hp, Avancerad nivå)

Biologi

  Central

  • BIOS13: Modellering av biologiska system (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • BIOR49: Molekylär genetik i eukaryota organismer (15 hp, Avancerad nivå)
  • BIOR67: Fiskeriekologi (15 hp, Avancerad nivå)
  • BIOS14: Bearbetning och analys av biologiska data (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • BIOR41: Ekotoxikologi (15 hp, Avancerad nivå)
  • BIOR76: Växtens funktion (15 hp, Avancerad nivå)
  • BIOR79: Molekylärbiologisk metodik (15 hp, Avancerad nivå)
  • BIOR83: Bevarandebiologi (15 hp, Avancerad nivå)

Bioteknik / Kemiteknik

  Central

  • KBKN10: Bioinformatik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • KETN01: Processimulering (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • KFKF01: Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • KFKN10: Biofysikalisk kemi (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • KLGA01: Livsvetenskapliga processer med beräkningar (7,5 hp, Grundnivå)
  • KLGN10: Kemometri - försöksplanering och multivariat analys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • VVAN05: Urbana vatten (15 hp, Avancerad nivå)
  • VVAN30: Urban dagvattenhantering (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • BLTF01: Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EXTG55: Biokemi (15 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • KBKF10: Kurs i syntetisk biologi (15 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • KETA10: Processberäkningar (7,5 hp, Grundnivå)
  • KETF40: Masstransport i naturliga och tekniska system (15 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • KETN10: Tillämpade transportprocesser (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • KFKA05: Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik (7,5 hp, Grundnivå)
  • KOKN01: Läkemedelskemi (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • TFRP45: Läkemedelskemi (7,5 hp, Avancerad nivå)

Brandingenjör / Riskhantering

  Central

  • VBRN85: Avancerad CFD (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • VBRN16: Simulering av rumsbränder (5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • VBRF10: Branddynamik (15 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • VBRN05: Branddynamik - avancerad (9 hp, Avancerad nivå)
  • VBRN10: Människors beteende vid brand (8 hp, Avancerad nivå)
  • VBRN75: Människors beteende vid brand (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • VBRN60: Brandskyddssystem (15 hp, Avancerad nivå)

Editing and Transcribing Premodern Texts

  Liten andel

  • HUXD01: Digital Tools, Methods and Resources (7,5 hp, Grundnivå)

Ekosystemteknik

  Central

  • EXTG11: Biologisk modellering (4 hp, Grundnivå, fördjupad)

  Stor andel

  • EXTQ20: Biologiska system (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • EXTG15: Biologisk översiktskurs (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • VVRN25: Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • FMIN05: Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik (7,5 hp, Avancerad nivå)

Elektroteknik

  Stor andel

  • EIEN35: Automation för komplexa system (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EIEN50: Automation (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EITN21: Projekt i trådlös kommunikation (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EITN65: Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • EIEF20: Automationsteknik, fortsättningskurs (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EIEF40: Industriell mätning och styrning (9 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EIEN15: Elkraftsystem (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EIEN20: Elmaskinkonstruktion (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EIEN25: Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15 hp, Avancerad nivå)
  • EIEN45: Tillämpad mekatronik (10 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • EITF35: Digitala strukturer på kisel (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EITN80: Elektrodynamik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EITN90: Radar och fjärranalys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • ETEN10: Antennteknik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • ETIN30: Integrerad radioelektronik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • ETIN45: DSP-design (7,5 hp, Avancerad nivå)

Engelska

  Stor andel

  • ENGM17: Korpuslingvistik - Verktyg, metoder och analys (7,5 hp, Avancerad nivå)

Franska

  Liten andel

  • FRAM14: Inlärning av franska (7,5 hp, Avancerad nivå)

Fysik

  Central

  • MNXB01: Introduktion till programmering och datoranvändning för naturvetare (7,5 hp, Grundnivå)

  Liten andel

  • FYSB11: Grundläggande kvantmekanik (7,5 hp, Grundnivå)
  • FYSC13: Fasta tillståndets fysik (7,5 hp, Grundnivå)
  • FYST30: Kvantinformation (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • FYSB21: Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion (7,5 hp, Grundnivå)
  • FYSN15: Experimentella verktyg (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FYST15: Halvledarfysik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FYST22/FAFN35: Medicinsk optik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FYST34: Höghastighetselektronik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FYST39: Nanoelektronik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FYST45: Atmosfärsfysik och -kemi (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • ÄFYD04: Fysik 4 (30 hp, Grundnivå)

GIS

  Central

  • GISN04: Öppen källkod inom GIS (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • GISN06: Geografiska databaser (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • GISN09: Internet-GIS (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • GISN24: Pythonprogrammering i GIS (5 hp, Avancerad nivå)
  • GISN26: GIS och distribuerad hydrologisk modellering (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • GISA22: Geografiska informationssystem - avancerad kurs (15 hp, Grundnivå)
  • GISN07: Algoritmteori i GIS (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • GISN22: GIS och klimatförändringar (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • GISN25: Infrastruktur för rumsliga data (5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • GISA21: Geografiska informationssystem - introduktion (15 hp, Grundnivå)
  • SGEG20: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar (30 hp, Grundnivå)

  Perifer

  • GISN08: Digital fjärranalys och GIS (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • GISN11: GIS och biodiversitet (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • GISN14: Geografiska informationssystem och fysisk planering (7,5 hp, Avancerad nivå)

Geologi

  Stor andel

  • GEOP06: Hydrogeologi (15 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • GEOB21: Livets utveckling och jordens klimat (15 hp, Grundnivå)
  • GEOC08: Förorenad mark (15 hp, Grundnivå)

Geovetenskap och naturgeografi

  Perifer

  • GEOB25: Geologi i samhället (15 hp, Grundnivå)

Industridesign

  Stor andel

  • TFRD30: Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg (7,5 hp, Grundnivå)

  Perifer

  • TNSN01: Servicerobotik (7,5 hp, Avancerad nivå)

Industriell ekonomi

  Central

  • MION40: Simulering av industriella processer och logistiksystem (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • MIOF30: Optimering och simulering (6 hp, Grundnivå, fördjupad)

  Liten andel

  • EXTA60: Statistik (7,5 hp, Grundnivå)
  • EXTF35/NEKH81: Portföljvalsteori (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad / Grundnivå)
  • EXTF40/NEKH82: Optionsteori (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad / Grundnivå)
  • EXTG65: Ekonometri (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EXTN05/NEKN31: Avancerad ekonometri (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EXTQ30: Empirisk finansiell ekonomi (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MION01: Styrning av produktionssystem och materialflöden (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Osäker

  • MIOF10: Material- och produktionsstyrning (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)

Informatik

  Central

  • INFC20: Avancerade databassystem (7,5 hp, Grundnivå)
  • INFC55: Webbutveckling (7,5 hp, Grundnivå)
  • INFN50: Business Decision Management (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • SYSA21: Introduktion till informationssystem (30 hp, Grundnivå)

  Stor andel

  • INFA40: Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv (7,5 hp, Grundnivå)
  • INFA44: Introduktion till e-hälsa (7,5 hp, Grundnivå)
  • INFC25: Människa-dator-interaktion, analys (7,5 hp, Grundnivå)
  • INFC35: Beslutsstödssystem (7,5 hp, Grundnivå)
  • INFN45: Business Intelligence (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • INFN65: Verksamhet och artificiell intelligens (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • SYSA14: IT-arkitektur och mjukvarusystem (30 hp, Grundnivå)

  Liten andel

  • INFC65: Information Architecture (7,5 hp, Grundnivå)

  Perifer

  • INFN01: Vetenskapliga undersökningsmetoder (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • INFN25: IT, innovation och hållbar utveckling (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • INFN35: Människa-dator-interaktion - design (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • INFN40: Strategisk ledning och informationssystem (7,5 hp, Avancerad nivå)

Informatik/data- och systemvetenskap

  Liten andel

  • INFC60: IS Sourcing Strategies for Business Development (7,5 hp, Grundnivå)

Informations- & kommunikationsteknik / Datateknik

  Central

  • EDAA01: Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7,5 hp, Grundnivå)
  • EDAA10: Programmering i Java (7,5 hp, Grundnivå)
  • EDAA20: Programmering och databaser (7,5 hp, Grundnivå)
  • EDAA30: Programmering i Java - fortsättningskurs (7,5 hp, Grundnivå)
  • EDAA45: Programmering, grundkurs (7,5 hp, Grundnivå)
  • EDAA50: Programmeringsteknik (7,5 hp, Grundnivå)
  • EDAA55: Programmeringsteknik (9 hp, Grundnivå)
  • EDAA65: Programmering (6 hp, Grundnivå)
  • EDAA70: Inledande programmering med Python (7,5 hp, Grundnivå)
  • EDAF20: Databasteknik (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAF25: Objektorienterad modellering och design (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAF30: Programmering i C++ (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAF50: C++ - programmering (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAF75: Databasteknik (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAF80: Datorgrafik (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAF95: Grundläggande funktionsprogrammering (5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAG01: Effektiv C (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAG05: Agil programvaruutveckling - projekt (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAN01: Constraint-programmering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAN26: Multicoreprogrammering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAN35: Högpresterande datorgrafik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAN40: Funktionsprogrammering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAN95: Tillämpad maskininlärning (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAP01: Artificiell intelligens (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAP10: Flertrådad programmering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAP20: Intelligenta autonoma system (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAP25: Distribuerade system (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EITN95: Simulering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • ETSA03: Programvaruutveckling - metodik (6 hp, Grundnivå)
  • TFRD48: Programmering, grundkurs (7,5 hp, Grundnivå)
  • TFRD49: Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7,5 hp, Grundnivå)
  • TFRD55: Inledande programmering med Python (7,5 hp, Grundnivå)
  • TFRG65: Programmering och databaser (7,5 hp, Grundnivå)
  • TFRG70: Effektiv C (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • TFRP20: Artificiell intelligens (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • EDAA60: Datorer och datoranvändning (3 hp, Grundnivå)
  • EDAF05: Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAF35: Operativsystem (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAF45: Programvaruutveckling i grupp - projekt (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAF60: Objektorienterad modellering och design (4,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAN10: Konfigurationshantering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAN15: Konstruktion av inbyggda system (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAN20: Språkteknologi (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAN65: Kompilatorer (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAN75: Optimerande kompilatorer (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAP05: Programspråkskoncept (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EDAP15: Programanalys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EITP20: Konstruktion av säkra system (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EITP25: Minnesteknologi för maskininlärning (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • ETSF20: Programvaruutveckling för stora projekt (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • MAMN10: Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • EDAF85: Realtidssystem (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EDAF90: Webbprogrammering (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EITF95: Kösystem (4,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EITN50: Avancerad datasäkerhet (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • ETSN05: Programvaruutveckling för stora system (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • ETSN20: Programvarutestning (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MAMN01: Avancerad interaktionsdesign (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MAMN15: Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MAMN35: Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • EXTA65: Kognition (4,5 hp, Grundnivå)
  • MAMF35: Människan i extrema miljöer (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)

Informationssystem

  Central

  • SYSB13: IS- och verksamhetsutveckling (30 hp, Grundnivå)

  Liten andel

  • INFN60: Designing Digitalisation (7,5 hp, Avancerad nivå)

Juridik och rättsvetenskap

  Liten andel

  • HARA33: Dataskyddsjuridik, distanskurs (15 hp, Grundnivå)
  • HARA35: Juridik och Artificiell Intelligens (AI) (7,5 hp, Grundnivå)

Kemi

  Stor andel

  • KEMM30: Molekylära drivkrafter och kemisk bindning (15 hp, Avancerad nivå)
  • KEMM48: Statistisk termodynamik och molekylsimulering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • KEMM58: Molekylär kvantmekanik (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • KEMM23: Avancerad biokemi (15 hp, Avancerad nivå)
  • KEMM25: Strukturbiokemi (15 hp, Avancerad nivå)
  • KEMM57: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • KEMM77: Avancerad yt- och kolloidkemi (15 hp, Avancerad nivå)
  • MOBA02: Cellens kemi (15 hp, Grundnivå)

  Perifer

  • KEMC03: Experimentell proteinkemi (15 hp, Grundnivå)

Kognitionsvetenskap

  Stor andel

  • KOGP05: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • KOGP09: Teorier och modeller i kognitionsvetenskap (7,5 hp, Avancerad nivå)

Lantmäteri

  Central

  • EXTG20: Geografisk informationsteknik - introduktion (15 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EXTN70: Geografiska databaser (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EXTP40: GIT-projekt med Pythonprogrammering (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • EXTF80: Geografisk informationsteknik (12 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EXTG25: Geografisk informationsteknik - avancerad kurs (15 hp, Avancerad nivå)
  • EXTG30: Geografisk informationsteknik - grundkurs (15 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EXTG75: GIS för samhällsbyggnad och miljö (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • EXTN10: Webb-GIS (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EXTN75: Rumslig analys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EXTQ05: Algoritmer i geografisk informationsbehandling (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • VFTN75: Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext (7,5 hp, Avancerad nivå)

Lingvistik

  Perifer

  • LINC13: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi (7,5 hp, Grundnivå)

Maskinteknik

  Central

  • FHLN05: Beräkningsbaserad materialmodellering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MMTN35: Tillämpad FEM - projektkurs (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MMVN05: Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MVKN70: Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • FHLF01: Finita elementmetoden (6 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FHLF10: Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FHLF20: Finita elementmetoden (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FHLN20: Finita elementmetoden - olinjära system (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MMKN46: Datorbaserad konstruktionsanalys 1 (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MMKN51: Datorbaserad konstruktionsanalys 2 (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • FHLN01: Strukturoptimering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMEA30: Mekanik (15 hp, Grundnivå)
  • FMEN02: Flerkroppsdynamik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMEN11: Mekaniska vibrationer (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MMKF25: Ytmodellering, rendering och 3D (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • MVKN01: Projekteringsmetodik för termiska kraftverk (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MVKN55: Avancerade förbränningsmotorkoncept (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • FHLN25: Brottmekanik, fortsättningskurs (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMEA35: Mekanik I (6 hp, Grundnivå)
  • MMTN40: Skärande bearbetning, fortsättningskurs (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MMTN45: Produktionsteknik 2 (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MVKF25: Vätgas, batterier och bränsleceller (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • MVKN90: Turbulens - teori och modellering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • TFRC75: CAD - datorstödd konstruktion (7,5 hp, Grundnivå)

Matematik

  Central

  • FMAN45: Maskininlärning (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMAN95: Datorseende (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • FMAF35: Linjär och kombinatorisk optimering (6 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMAN20: Bildanalys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMAN60: Optimering (6 hp, Avancerad nivå)
  • MATC20: Bildanalys (7,5 hp, Grundnivå)
  • MATC51: Optimering (7,5 hp, Grundnivå)
  • MATM20: Matematisk modellering (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • FMAB40: Matematisk modellering (4 hp, Grundnivå)
  • FMAN01: Biomatematik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMAN30: Medicinsk bildanalys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMAN55: Kontinuerliga system (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMAN70: Matristeori (6 hp, Avancerad nivå)
  • MATB25: Diskret matematik (7,5 hp, Grundnivå)
  • MATC70: Matristeori (7,5 hp, Grundnivå)

  Perifer

  • FMAA20: Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel (7,5 hp, Grundnivå)
  • FMAF01: Matematik - Funktionsteori (7 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMAF05: Matematik - System och transformer (7 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • MATB21: Flervariabelanalys 1 (7,5 hp, Grundnivå)
  • MATC12: Ordinära differentialekvationer 1 (7,5 hp, Grundnivå)
  • ÄMAD01: Matematik med ämnesdidaktik 1 (30 hp, Grundnivå)
  • ÄMAD03: Matematik med ämnesdidaktik 3 (15 hp, Grundnivå)
  • ÄMAD04: Matematik 4 (30 hp, Grundnivå)

Matematisk statistik

  Central

  • FMSN20/MASM25: Spatial statistik med bildanalys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMSN30/MASM22: Linjär och logistisk regression (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMSN35: Stationär och icke-stationär spektralanalys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMSN40: Linjär och logistisk regression med datainsamling (9 hp, Avancerad nivå)
  • FMSN45/MASM17: Tidsserieanalys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMSN50/MASM11: Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • FMSF60: Statistiska metoder för säkerhetsanalys (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMSN15/MASM23: Statistisk modellering av multivariata extremvärden (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMSN25/MASM24: Prissättning av derivattillgångar (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMSN55/MASM15: Statistisk modellering av extremvärden (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • FMSF10/MASC04: Stationära stokastiska processer (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad / Grundnivå)
  • FMSF15/MASC03: Markovprocesser (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad / Grundnivå)
  • FMSF20: Matematisk statistik, allmän kurs (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMSF30: Matematisk statistik (5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMSF50: Matematisk statistik, allmän kurs (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMSF55: Matematisk statistik, allmän kurs (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMSF70: Matematisk statistik (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMSF75: Matematisk statistik, allmän kurs (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMSF80: Matematisk statistik, allmän kurs (9 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • MASA02: Grundkurs (15 hp, Grundnivå)
  • MASB02: Matematisk statistik för kemister (7,5 hp, Grundnivå)
  • MASB03: Matematisk statistik för fysiker (9 hp, Grundnivå)
  • MASB11: Biostatistisk grundkurs (7,5 hp, Grundnivå)
  • MASC05: Försöksplanering (7,5 hp, Grundnivå)

Medicin och teknik

  Central

  • EEMN10: Datorbaserade mätsystem (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • BMEA05: Signaler och system (7,5 hp, Grundnivå)

  Liten andel

  • BMEF25: Signalbehandling - teori och tillämpningar (6 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • BMEN15: Signalseparation - oberoende komponenter (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EITN60: Optimal och adaptiv signalbehandling (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • ETIF20: E-hälsa (5 hp, Grundnivå, fördjupad)

  Perifer

  • BMEN01: Medicinsk signalbehandling (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EITA01: Introduktion till medicin och teknik (12 hp, Grundnivå)
  • EXTP85: Kvantitativ humanfysiologi (7,5 hp, Avancerad nivå)

Medicinsk strålningsfysik

  Perifer

  • MSFM21: Sjukhusfysik (60 hp, Avancerad nivå)

Medicinsk vetenskap

  Liten andel

  • MEVN40: E-hälsa - ett sätt att stödja hälsa hos befolkningen (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • MEVN28: Biostatistik I (7,5 hp, Avancerad nivå)

Mediehistoria

  Liten andel

  • MHIA25: Digital historia - medier och metoder i teori och praktik (7,5 hp, Grundnivå)

Miljövetenskap

  Perifer

  • MVEN03: Analys och metodik (15 hp, Avancerad nivå)

Musik

  Perifer

  • MUHC81: Live-elektronisk musik (7,5 hp, Grundnivå)

Nationalekonomi

  Stor andel

  • NEKN82: Empirisk finansiell ekonomi (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NEKN83: Värdering och hantering av finansiell risk (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • NEKH81/EXTF35: Portföljvalsteori (7,5 hp, Grundnivå / Grundnivå, fördjupad)
  • NEKH82/EXTF40: Optionsteori (7,5 hp, Grundnivå / Grundnivå, fördjupad)
  • NEKN31/EXTN05: Avancerad ekonometri (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NEKN33: Tillämpad mikroekonometri (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NEKN34: Tidsserieanalys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NEKN41: Avancerad makroekonomisk analys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NEKP42: Internationell makroekonomisk teori (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • NEKG11: Fortsättningskurs (30 hp, Grundnivå)
  • NEKG31: Ekonometri (7,5 hp, Grundnivå)
  • NEKG41: Makroekonomisk analys (7,5 hp, Grundnivå)
  • NEKG81: Räntebärande tillgångar (7,5 hp, Grundnivå)
  • NEKN22: Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande (7,5 hp, Avancerad nivå)

Naturgeografi

  Central

  • NGEN02: Ekosystemmodellering (15 hp, Avancerad nivå)
  • NGEN12: Geografiska databaser (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NGEN13: Programmering för tillämpningar i geomatik, naturgeografi och ekosystemvetenskap (15 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • NGEA07: Naturgeografisk teori och systemmetodik (15 hp, Grundnivå)
  • NGEA11: Geografiska informationssystem - grundkurs (15 hp, Grundnivå)
  • NGEA12: Geografiska informationssystem - fortsättningskurs (15 hp, Grundnivå)
  • NGEN01: Klimatförändringen och dess miljöeffekter (15 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • NGEA05: Fjärranalys och GIS med miljövårdsinriktning (15 hp, Grundnivå)
  • NGEN08: Satellitbaserad fjärranalys (15 hp, Avancerad nivå)
  • NGEN11: Rumslig analys (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NGEN14: Växthusgaser och biogeokemiska kretslopp (15 hp, Avancerad nivå)
  • NGEN16: Samspel mellan biosfär och atmosfär (15 hp, Avancerad nivå)
  • NGEN17: Global ekosystemdynamik (15 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • NGEA01: Introduktion till jordens miljö (15 hp, Grundnivå)
  • NGEA03: Fjärranalys för landskapsstudier (15 hp, Grundnivå)
  • NGEA09: Markytans processer och landskapsdynamik (15 hp, Grundnivå)

Naturgeografi och ekosystemanalys

  Central

  • NGEN06: Algoritmer i geografisk informationsbehandling (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NGEN07: Webb GIS (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • NGEA25: Dynamisk meteorologi 2 (7,5 hp, Grundnivå)

Numerisk analys

  Central

  • FMNF05: Numerisk analys (6 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMNF10: Numerisk analys (6 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMNF15: Beräkningsprogrammering (6 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FMNN01: Numerisk linjär algebra (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMNN05: Simuleringsverktyg (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMNN10: Numeriska metoder för differentialekvationer (8 hp, Avancerad nivå)
  • FMNN25: Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMNN30: Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NUMA01: Beräkningsprogrammering med Python (7,5 hp, Grundnivå)
  • NUMB11: Numerisk lineär algebra (7,5 hp, Grundnivå)
  • NUMN20: Numeriska metoder för differentialekvationer (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NUMN21: Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NUMN24: Finita volymmetoder (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NUMN26: Simuleringsverktyg (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • NUMN27: Seminariekurs (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • NUMN19: Numerisk approximation (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • NUMA41: Grundkurs (7,5 hp, Grundnivå)

Nygrekiska

  Stor andel

  • NYGM16: Korpuslingvistik i nygrekiska (7,5 hp, Avancerad nivå)

Psykologi

  Perifer

  • PSYK11: Kandidatkurs (30 hp, Grundnivå)

Samhällsgeografi

  Stor andel

  • SGEG16: GIS för samhällsvetenskap - grundnivå (7,5 hp, Grundnivå)

  Liten andel

  • SGEL64: GIS i urban och regional planering: en introduktion (7,5 hp, Grundnivå)

Samhällsvetenskap

  Liten andel

  • SIMM32: Kvantitativ metod - multivariat analys (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • SIMM16: Introduktion till kvantitativ metod (7,5 hp, Avancerad nivå)

Statistik

  Central

  • STAE02: Bayesianska metoder (7,5 hp, Grundnivå)
  • STAE03: Affärsanalys (7,5 hp, Grundnivå)
  • STAN45: Data Mining and Visualization (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • STAN47: Deep learning och metoder för artificiell intelligens (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • STAE04: Visualisering av data (4 hp, Grundnivå)
  • STAN41: Multivariat analys (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • STAH14: Tidsserieanalys (7,5 hp, Grundnivå)

  Perifer

  • STAA30: Grundkurs (30 hp, Grundnivå)
  • STAA31: Grundkurs 1 (15 hp, Grundnivå)
  • STAG23: Regressionsanalys (7,5 hp, Grundnivå)

Strategisk kommunikation

  Stor andel

  • KOMC30: AI, kognition och kultur (15 hp, Grundnivå)

Svenska

  Perifer

  • SVEA20: Språklig inriktning - fortsättningskurs (30 hp, Grundnivå)

Synkrotronljusbaserad vetenskap

  Perifer

  • MAXM05: Acceleratorer och frielektronlasrar (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MAXM06: Introduktion till synkrotronljusvetenskap (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MAXM07: Introduktion till acceleratorer och frielektronlaser (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • MAXM16: Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning (7,5 hp, Avancerad nivå)

Teknisk fysik / Teknisk matematik

  Central

  • EXTQ40: Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FRTN60: Realtidssystem (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FRTN65: Modellering och inlärning från data (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • FRTF01: Fysiologiska modeller och beräkningar (5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FRTF20: Tillämpad robotteknik (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FRTF25: Introduktion till maskininlärning, system och reglering (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FRTN45: Matematisk modellering, fortsättningskurs (4,5 hp, Avancerad nivå)
  • FRTN50: Optimering för maskininlärning (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • FMFN15: Kärnstrukturteori (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FRTF10: Systemteknik (6 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FRTN05: Olinjär reglering och servosystem (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FRTN25: Processreglering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FRTN35: Systemidentifiering (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FRTN40: Projekt i reglerteknik (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • FAFN35/FYST22: Medicinsk optik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FMFF15: Kvantmekanik och matematiska metoder (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FRTN30: Nätverksdynamik (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Osäker

  • FRTN01: Realtidssystem (10 hp, Avancerad nivå)

Teknisk nanovetenskap

  Liten andel

  • FMFF20: Nanoteknikens matematiska metoder (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)

  Perifer

  • EXTN90: Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • EXTN95: Acceleratorer och frielektronlasrar (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FAFA10: Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi (9 hp, Grundnivå)
  • FAFF40: Våglära och optik (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • FAFF45: Medicinsk fysik (8 hp, Grundnivå, fördjupad)

Teoretisk fysik

  Central

  • FYTN03: Beräkningsfysik (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FYTN12: Systembiologi - modeller och beräkningar (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • FYTN14: Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning (7,5 hp, Avancerad nivå)

Väg- och vattenbyggnad

  Central

  • VSMN20: Programutveckling för tekniska tillämpningar (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • VSMN25: Finita elementmetoden - flödesberäkningar (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • VSMN30: Finita elementmetoden konstruktionsberäkningar (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Stor andel

  • VSMN10: Strukturdynamiska beräkningar (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Liten andel

  • AEBF20: Byggnadsintegrerade solenergisystem (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • AEBF25: Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • AEBF30: Solel - grundkurs i solcellsteknik (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • VBFF15: Energihushållning (8 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • VTGN05: Grundvattenmodellering och föroreningstransport (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • VTVN10: Trafiksimulering (7,5 hp, Avancerad nivå)

  Perifer

  • AEBF10: Energianvändning och termisk komfort i byggnader (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • AEBN10: Passivhus - integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhet (15 hp, Avancerad nivå)
  • AEBN15: Energieffektiv kontorsbyggnad - integrering av dagsljus och ventilation (15 hp, Avancerad nivå)
  • AEBN20: Offentlig byggnad - integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekter (15 hp, Avancerad nivå)
  • VBEF45: Modellbaserad projektering (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • VBFN01: Hållbart byggande (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • VSMF05: Teknisk modellering: Bärverksanalys (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • VSMN15: Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur (7,5 hp, Avancerad nivå)
  • VTTF10: Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö (7,5 hp, Grundnivå, fördjupad)
  • VTTN10: Kollektivtrafik (7,5 hp, Avancerad nivå)

Övrigt inom samhällsvetenskap

  Liten andel

  • SIMS40: AI i samhället (15 hp, Avancerad nivå)
Page Manager: magnus.ullner@compchem.lu.se | 2023-01-24